Küllü Ne Demek?

Küllü kelimesi, Türkçede yanmış, kül olmuş anlamına gelir. Genellikle ateşin sonucunda ortaya çıkan kül veya yanmış kalıntıları ifade etmek için kullanılır. Bir şeyin küllü olması, genellikle tamamen yok olmadığı anlamına gelir ve üzerinde izler bırakır. Küllü kelimesi, mecazi anlamda da kullanılabilir ve bir şeyin eski ve kullanılmış olduğunu ifade eder. Örneğin bir ilişkinin küllü olması, bitmiş veya sona ermiş olduğunu anlatır. Bu kelime, geniş bir kullanım alanına sahip olup Türkçe dilinin zenginliklerinden biridir.

“Küllü” kelimesinin anlamı ve kökeni nedir?

Küllü kelimesi, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan ve çeşitli anlamlara sahip olan bir kelimedir. Bu kelimenin kökeni Arapça’dır ve “her şeyde, her birinde” anlamına gelir. Türkçe diline Arapça’dan geçmiş olan küllü kelimesi, zamanla farklı kullanım alanlarına sahip olmuştur.

Küllü kelimesi, genellikle herhangi bir gruba veya bütüne ait olan, her şeyi içine alan bir anlam ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “küllü insan” ifadesi, tüm insanları kapsayan veya her bir insan için geçerli olan bir anlam taşır.

Bu kelime ayrıca, genel olarak herhangi bir nesnenin veya durumun bir parçası olduğunu veya içerdiğini ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, “küllü düşünce” ifadesi, herhangi bir düşüncenin içinde olan veya her düşüncede geçerli olan bir durumu ifade eder.

Küllü kelimesi, Türkçe dilinin zenginliği ve kelime dağarcığına katkıda bulunan önemli Arapça kökenli kelimelerden biridir. Bu kelimenin geniş anlam aralığı, dilimize çeşitlilik katar ve iletişimde daha kesin ifadeler kullanmamızı sağlar.

Sonuç olarak, “küllü” kelimesi, Türkçe dilinde tüm her şeyi ifade eden ve herhangi bir gruba veya duruma ait olan anlamlar yüklenen bir kelimedir. Arapça kökenli bu kelime, dilimizin zenginliğine katkıda bulunurken, iletişimimizi daha net ve etkili hale getirir.

Küllü kelimesi hangi bağlamlarda kullanılır?

Küllü kelimesi, Türkçe dilinde farklı bağlamlarda kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime, genellikle “tamamen” veya “tümüyle” anlamında kullanılmaktadır. Farklı durumlarda ise farklı anlamlar taşıyabilmektedir.

Birinci bağlamda, “küllü” kelimesi, bir durumu ya da bir nesneyi tamamen ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir kişi “küllü varlığımla buradayım” şeklinde bir cümle kurduğunda, “tamamen varlığımı kullanarak buradayım” anlamı çıkar.

İkinci bağlamda, “küllü” kelimesi, bir işin tam olarak yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “küllü gayretiyle çalıştı” cümlesi, kişinin tam olarak gayret göstererek çalıştığını ifade eder. Bu durumda, kişi işin tamamlanması için gereken çabayı harcamıştır.

Üçüncü bağlamda ise, “küllü” kelimesi, bir durumun tamamını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “küllü sene boyunca çalıştım” cümlesi, bir senenin tamamında çalışıldığını ifade eder. Bu ifadede, kişi bir senenin tamamını kapsayan bir çalışma sürecine atıfta bulunmaktadır.

Sonuç olarak, “küllü” kelimesi, Türkçe dilinde farklı bağlamlarda kullanılan ve genellikle “tamamen” veya “tümüyle” anlamını taşıyan bir kelimedir. Bu kelimeyi doğru bir şekilde kullanmak, cümlelerimize daha derinlik katabilir ve ifadelerimizi daha etkili hale getirebilir.

  • Küllü kelimesi, “tamamen” veya “tümüyle” anlamına gelir.
  • Bir işin tam olarak yapıldığını ifade etmek için kullanılır.
  • Bir durumun tamamını ifade etmek için kullanılır.

Küllü’nün Türkçe dilindeki kullanımı ve örnek cümleler

Türkçe dilinde, “küllü” kelimesi, genellikle eski ve aşınmış bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Bu kelime, özellikle “kül” kelimesinden türetilmiştir ve bir nesnenin artık özgünlüğünü yitirmiş veya değerini yitirmiş olduğunu ima eder.

Örneğin, “küllü bir tablo” ifadesi, eskimiş veya zarar görmüş bir tabloyu ifade eder. Benzer şekilde, “küllü bir koltuk” ifadesi, yıpranmış veya kullanılamaz hale gelmiş bir koltuğu tanımlar.

Bu kelimenin Türkçe dizelerde de kullanıldığını söylemek mümkündür. Örneğin, bir şiirde şair, “Küllü hayallerim artık gerçekleşmez oldu” gibi bir ifadeyle umutsuzluğunu veya hayal kırıklığını dile getirebilir. Bu, dinleyiciye veya okuyucuya esas olarak yaşanmış bir deneyimi anlatırken verilen bir ayrıntıdır.

Küllü kelimesi, ayrıca birini veya bir şeyi tanımlarken de kullanılır. Örneğin, “küllü bir adam” ifadesi, yaşlı veya bitkin bir adamı ifade edebilir. Bu bağlamda, “küllü” kelimesi, kişinin yaşına, enerji seviyesine veya umursamazlığına işaret edebilir.

Ayrıca, küllü kelimesi, yaşanmış bir deneyimi veya duyguyu anlatırken de kullanılabilir. Örneğin, “aşkım küllü bir şekilde söndü” ifadesi, bir ilişkinin sona ermesini veya bir duygunun azalmasını ifade edebilir. Bu da, kişinin zarar görmüş veya yıpranmış olduğunu belirtir.

Sonuç olarak, Türkçe dilinde “küllü” kelimesi, genellikle aşınma, eskime veya zarar görmüş bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Bu kelime, dilimizin zenginliğine ve esnekliğine bir örnek olarak görülebilir. Örnek cümlelerde kullanılırken dikkatli olunmalı ve anlamın doğru bir şekilde iletilmesine özen gösterilmelidir.

Örnek Cümleler:
Küllü tabloyu yeniden canlandırmaya çalıştım, ancak başaramadım.
Küllü sandalyeyi tamir etmek için bir marangoz çağırdık.
Bu küllü fotoğraf, geçmişteki anıları canlandırıyor.

Farklı Alanlarda Kullanılan “Küllü” Kelimesinin Anlamları Nelerdir?

Küllü kelimesi Türkçe dilinde farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Küllü kelimesi, ilk olarak “toprakla karışık olan” anlamına gelir. Özellikle tarım alanında kullanılan bu kelime, toprağın bitkilere uygun hale getirilmesi aşamasında kullanılır. Tarım faaliyetlerinde toprağa katılan bazı maddelerin karışımı anlamına gelerek, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için uygun bir zemin oluşturulmasını ifade eder.

Bunun yanı sıra, küllü kelimesi aynı zamanda “kendisine kül katılan” anlamına da gelir. Özellikle yemeklerde kullanılan bu kelime, yemeklerin üzerine eklenen kül anlamında kullanılır. Kül, yemeklere özgün bir tat ve aroma katarak lezzetini artırır. Bu nedenle bazı yöresel yemeklerde küllü terimi sıkça kullanılır.

Küllü kelimesi ayrıca, “çok sayıda kül içeren” anlamına da gelir. Özellikle volkanik bölgelerde görülen lav taşları gibi bazı doğal oluşumlar, içerdikleri kül miktarıyla dikkat çeker. Bu tür oluşumlara verilen isimlerde, küllü kelimesi geçebilir. Bu doğal oluşumları tanımlarken ve açıklarken, küllü kelimesi sıklıkla kullanılır.

Sonuç olarak, küllü kelimesinin Türkçe dilinde farklı anlamları bulunmaktadır. Hem tarım sektöründe kullanılan toprakla karışık anlamıyla, hem yemeklerde kullanılan kül anlamıyla, hem de doğal oluşumlarda kullanılan kül içeren anlamıyla karşımıza çıkar. Bu kelimenin farklı anlamlarının yanı sıra, küllü kelimesi Türkçe dilinin zengin bir kelime hazinesine de bir örnektir.

Daha fazla bilgi için Küllü maddesini ziyaret edebilirsiniz.

Küllü’nün Türkçe dışındaki dillerdeki kullanımı ve anlamları.

Merhaba! Bu yazıda Küllü kelimesinin Türkçe dışındaki dillerdeki kullanımı ve anlamlarını ele alacağız. Küllü, dilbilgisi ve kültürel bağlamlarına bağlı olarak farklı birçok şekilde kullanılan bir kelime olduğunu bilmelisiniz.

İngilizce:
Küllü kelimesi İngilizce’de “ashen” ya da “ashy” olarak kullanılır. Bu durumda, kelimenin anlamı “kül rengi” veya “kül gibi” olabilir. Örneğin, “She has ashen hair” ifadesi Türkçe olarak “Saçları kül rengindedir” anlamına gelir.

Fransızca:
Fransızca’da, Küllü kelimesi “cendreux” veya “cendré” olarak ifade edilir. Bu ifadeler genellikle “kül gibi” anlamına gelir ve nesnelerin ya da insanların dış görünüşlerini tanımlarken kullanılır. Örneğin, “Elle a les cheveux cendreux” ifadesi Türkçe’de “Saçları kül rengindedir” şeklinde çevrilebilir.

Almanca:
Almanca’da, Küllü kelimesi “aschgrau” veya “aschfahl” olarak kullanılır. Her iki ifade de “kül rengi” veya “kül gibi” anlamına gelir. Bu ifadeler, nesnelerin veya insanların renklerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, “Ihr Haar ist aschgrau” ifadesi Türkçe’de “Saçları kül rengindedir” şeklinde anlam kazanır.

İtalyanca:
İtalyanca’da, Küllü kelimesi “cinereo” olarak ifade edilir. İtalyanca’da “kül rengi” veya “kül gibi” anlamına gelir. Bu ifade, nesnelerin veya insanların dış görünüşlerini anlatırken kullanılır. Örneğin, “Ha i capelli cinereo” ifadesi Türkçe’de “Saçları kül rengindedir” şeklinde tercüme edilebilir.

Kısacası, Küllü kelimesi farklı dillerde dilbilgisi ve kültürel bağlamlara bağlı olarak değişik anlamlarla kullanılır. İngilizce’de genellikle “ashen” veya “ashy” olarak ifade edilirken, Fransızca’da “cendreux” veya “cendré” olarak kullanılır. Almanca’da “aschgrau” veya “aschfahl” şeklinde ifade edilen kelime, İtalyanca’da ise “cinereo” olarak geçerlidir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak, Küllü kelimesinin kullanımında dilbilgisi ve kültürel bağlamları dikkate almanız önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Küllü ne demek?

Küllü, “hepsi” veya “tümü” anlamına gelen bir Türkçe sözcüktür.

Soru 2: Küllü nerede kullanılır?

Küllü genellikle birden çok nesneyi veya her bir parçayı anlatmak için kullanılır.

Soru 3: Küllü nasıl kullanılır?

Küllü kelimesi, cümlede “hepsi” veya “tümü” anlamı taşıyan bir işaret olarak kullanılır.

Soru 4: Küllü ile benzer kelimeler nelerdir?

Küllü ile benzer anlamlı kelimeler arasında “hepsi”, “tamamı” ve “bütünü” gibi kelimeler bulunur.

Soru 5: Küllü hangi dilde kullanılır?

Küllü kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan bir sözcüktür.Sık Sorulan Sorular
Yorum yapın

prp behandeling deneme bonusu veren siteler vozol Çelik Konstrüksiyon Ev BURSA KLİMA SERVİSİ Ne Demek Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler