Abo Rh Tayini Forward Gruplama Abo Reverse Gruplama Ne Demek?

Abo Rh tayini, kan grubu ve Rh faktörünü belirlemek için yapılan bir laboratuvar testidir. Bu test, kişinin kan grubunu ve Rh faktörünü belirlemek amacıyla kullanılır. Abo tayini, Forward gruplama ve Abo Reverse gruplama olarak iki aşamada gerçekleştirilir.

Forward gruplama, bir kişinin kan grubunu belirlemek için yapılan bir testtir. Bu testte, kişinin kanında bulunan A, B, AB veya 0 tipindeki antijenlere (A ve B antijenleri) karşı antikorların varlığı kontrol edilir. Testte kullanılan reaktifler, A antijenine veya B antijenine karşı antikorları içerir. Kişinin kanında hangi antijenlerin bulunduğu, antikorların tepki verip vermeyeceğiyle belirlenir ve sonuç olarak kişinin A, B, AB veya 0 tipindeki kan grubu tespit edilir.

Abo Reverse gruplama ise, kişinin plazmasında bulunan antikorları belirlemek için yapılan bir testtir. Bu testte, kişinin plazmasında anti-A ve anti-B antikorlarının varlığı araştırılır. Testte kullanılan reaktifler, A antijenine veya B antijenine karşı duyarlı antikorları içerir. Plazmanın reaktiflerle karıştırılması sonucunda, antikorların tepki verip vermeyeceği kontrol edilir ve sonuç olarak kişinin kanında hangi antijenlere karşı antikorların bulunduğu belirlenir.

Forward gruplama ve Abo Reverse gruplama testleri, birlikte kullanılarak kişinin tam kan grubunu belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, bir kişinin A antijenine sahip olduğu ancak plazmasında anti-B antikoru bulunmadığı tespit edilirse, kişinin A kan grubuna sahip olduğu sonucuna varılır. Benzer şekilde, B antijenine sahip olduğu ancak plazmasında anti-A antikoru bulunmadığı tespit edilirse, kişinin B kan grubuna sahip olduğu sonucuna varılır. Aynı zamanda, herhangi bir antijene karşı antikor bulunmaması durumunda kişi 0 kan grubuna sahip kabul edilir.

Rh faktörü ise, kan grubu testi sonrasında belirlenen bir başka önemli faktördür. Rh pozitif veya Rh negatif olmak üzere iki tür Rh faktörü vardır. Rh faktörü, kan grubu belirlemesiyle birlikte rapor edilir ve kişinin kanının Rh pozitif veya Rh negatif olduğunu gösterir.

Sonuç olarak, Abo Rh tayini Forward gruplama ve Abo Reverse gruplama testlerini içerir. Bu testler, kişinin kan grubunu (A, B, AB veya 0) ve Rh faktörünü (pozitif veya negatif) belirlemek için kullanılır. Forward gruplama testi, antijenlere karşı antikorların varlığını kontrol ederken, Abo Reverse gruplama testi ise plazmadaki antikorların varlığını belirlemektedir.

Yorum yapın

grandpashabet meritkingCredit Card Login